Ztracená_old - betaverze pro OR

v této verzi jsou aktivity funkční pouze v Open Rails - stabilní verze 1.2.3766

za provoz v MSTS není záruka

společné album ZtO - FaceBook

Ztracená old - betaverze pro OR

Os 8600 Skalka - Stará Voda

Os 8600 Skalka - Stará Voda
nedělní řazení poledně odpoledního vlaku ; tento vlak jezdí celý týden, ale to jen v základní sestavě M286 + 1 x Balm ; ovšem nedělní řazení, to je jiný "kafe" - v neděli se totiž vypravují tzv. "studenťáky" - tedy vlaky pro študáky, kteří se vracejí zpět na školy, zejména ty vysoké ; proto jede...
>>

Os 2021 Podhora - Skalka ( Os 8600 )

Os 2021 Podhora - Skalka ( Os 8600 )
přípojný vlak z Podhory pro nedělní Os 8600 ; download ;
>>

Os 1032/33 Mlýny - Polana - Mlýny ( Os 8600 )

Os 1032/33 Mlýny - Polana - Mlýny ( Os 8600 )
nedělní obrat z Mlýnů do Polany a následně zpět ; download ;
>>

Os 1005 Pustý Hamor - Skalka ( Os 8600 )

Os 1005 Pustý Hamor - Skalka ( Os 8600 )
v nedělním grafikonu nyní jede zpět do Skalky souprava Os 1005 ( v Hamoru ji zanechal Os 8600 ) ; v Mlýnech "dobíráš" soupravu Os 1033 do Skalky ; download ;
>>

NEx 83082 "Poštmistr" Skalka - Stará Voda

NEx 83082 "Poštmistr" Skalka - Stará Voda
hodinu před půlnocí vyráží zimní krajinou na cestu "nexák" aby dovezl poštovní zásilky včas ; na trati krom sněhu a mrazu panuje také čilá nákladní doprava, která má v noci mnohem větší vyžití než přes den ; download ;
>>

Mn 60017 / 8 - Stará Voda - Biela Voda

Mn 60017 / 8 - Stará Voda - Biela Voda
krátká manipulace mezi dvěma Vodamy v režii řady T466.2 - novinkou ve zdejším lokomotivním parku ; download ;
>>

Os 1117 - Polana - Mlýny - ( Skalka )

Os 1117 - Polana - Mlýny - ( Skalka )
osobní vlak - klasicky lokálkový, ovšem tentokrát s motorem pokračujem do depa Skalka na provozní ošetření ; kvůli kapacitě tratě pojedem z Mlýnů na závěsu zrychleného osobáka ; download ;
>>

Os 3101 - Skalka - Stará Voda

Os 3101 - Skalka - Stará Voda
vozidlo poněkud netradiční ( 1 ks zbyl zde od války ) na běžném výkonu v osobní dopravě - tentokrát zrychlený osobák ; download ;
>>

Os 3110 / 9 - Polana - Moldava

Os 3110 / 9 - Polana - Moldava
mimořádná kalamitní situace na trati mezi Moldavou a Hamorem donutila zdejší depa k improvizaci v dopravě ; a tak se potkáváme se speciálně zavedenými osobáky v relaci Polana - Moldava - ( Skalka ) ; download ;
>>

Os 3272 - Stará Voda - Podhora

Os 3272 - Stará Voda - Podhora
osobní zastávkový vlak v celé trase tratě - tomu odpovídá i jízdní doba ; na konci trasy - v Podhoře - pak ještě provedem obrat lokomotivy ; download ;
>>
1 | 2 | 3 | 4 >>

Ztracená old - verze trati 4.0

Os 5560 - Skalka - Stará Voda

Os 5560 - Skalka - Stará Voda
dle časopisu Dráha Revue 1-2/2014 se legendární Štokry mohly někdy objevit i v osobní dopravě download
>>

Os + Zrychlený Os - Podhora - Stará Voda

Os + Zrychlený Os - Podhora - Stará Voda
jízda přes celou Ztracenou old - tedy na "hlavním" tahu - rozdělená z technických důvodů na jednu krátkou a jednu delší aktivitu ( v balíku obě ) potřebné vozy najdete zde   download
>>

600mm - vlak "Pionýr"

600mm - vlak "Pionýr"
délka aktivity : 45 min - popis aktivity : první turnus už přijel do Polany a tak nyní pojede na tábor download Pozor - je nutno stáhnout novinky pro trať Ztracenou_old ! a novinky v trainsetu ! - trainset600mm
>>

600mm - dovoz vozů do lomu

600mm - dovoz vozů do lomu
délka aktivity : 20 min - popis aktivity : štěrk jest přesypán do vozů pro rozchod 1435mm a nyní následuje návrat prázdných vozů zpět do lomu  download Pozor - je nutno stáhnout novinky pro trať Ztracenou_old ! a novinky v trainsetu ! - trainset600mm
>>

4 jízdy na Ztracené

4 jízdy na Ztracené
I v zimním období jezdí vlaky a nejinak tomu bude i tentokrát : 1. 45 minut bude trvat jízda Karkulky na osobním vlaku z Hamoru do Polany 2. 1 h 10 minut pojedem s Barčou T478.1010 na osobním vlaku Os 1010 z Podhory do Polany. 3. 30 minut nám bude stačit abychom odvezli za pomocí parní elagance...
>>

Výluky obou mostů na lokálce

délka aktivity : každá 20 min - popis aktivit : v obojích případech se jedná o výluky mostů polanské lokálky download
>>

Nákladní Barča na "rekreáku"

Nákladní Barča na "rekreáku"
délka aktivity : 1 h - popis aktivity : v sobotu nastupuje na svůj osobní výkon nákladní Barča na tzv. "rekreáku" do Polany download P.S. motivem jsou "dobříšáky"
>>

T466 na polanské lokálce

T466 na polanské lokálce
délka aktivity : 30 min - popis aktivity : na polanské lokálce je krom osobní dopravy potřeba provézt i pár přísunů na vlečku - kupříkladu na silo. Takže mašina od osobáků to hravě zvládne v mezičase mezi vlaky. download
>>

Zrychlený osobní : Stará Voda - Polana

Zrychlený osobní : Stará Voda - Polana
délka aktivity : 1 h 35 min - popis aktivity : je vánoční čas a nový rok je na dosah - ve Satré Vodě se připravuje k odjezdu přímé spojení do Polany - v čele s Rosničkou 464.202 - takže - vzhůru na trať ! download Vozidla : Rosnička - Bai - Da - Pikku Ostatní - dle rozpisu v odkazech
>>

"Střela"

"Střela"
délka aktivity : 1 h - popis aktivity : úřední delegace ze vrací ze Zvolena, je pár let po konci války a na tratích se pomalu a jistě snaží vzchopit nový provoz. A tak se ze Zvolena vrací delegace, která zde domlouvala přestavbu depa. Ke své cestě využili stroj M290, který je ještě sporadicky...
>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.